• https://www.facebook.com/CongTyTNHHthuongmaiXNKQuocTeBaoPhat/
  • 0243.824.5555- 0916.188.371 - 0911.517.299 - 0916.861.575 - 0911296598
logo
Tuyển dụng năm 2021

Tuyển dụng năm 2021

Thông báo về việc cần tuyển dụng các vị trí sau:

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………..…………….
 

Tuyển dụng

 

Mô tả về công việc cần tuyển dụng:

+ ………………………………………………………………………………….
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………

Thời gian làm việc và địa điểm làm việc:

Đang cập nhật...

Quyền lợi của ứng viên:

+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………

Nơi nhận hồ sơ:

+ Phòng: ……………
+ Địa chỉ: …………..

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ ……………..
+ ………………..

Trân trọng./.

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan