• https://www.facebook.com/CongTyTNHHthuongmaiXNKQuocTeBaoPhat/
  • 0243.824.5555- 0916.188.371 - 0911.517.299 - 0916.861.575 - 0911296598
logo
Tuyển dụng năm 2021

Bảo Phát Auto thông báo về việc cần tuyển dụng các vị trí sau trong năm 2021